Σύνδεση

Εγγραφή Χονδρικής
Κουτιά Αλουμινίου Κουτιά Αλουμινίου
main.jpg

Κουτιά Αλουμινίου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

14x14 Ίσιο Επικαθήμενο

14x18,2 Ίσιο Επικαθήμενο

16,5x16,5 Ίσιο Επικαθήμενο

18,2x18,2 Ίσιο Επικαθήμενο

21 x 21 Ίσιο Επικαθήμενο

25 x 25 Ίσιο Επικαθήμενο

14x19 Πομπέ Επικαθήμενο

16,5x17,5 Πομπέ Επικαθήμενο

18,2x19 Πομπέ Επικαθήμενο

14x16,5 Πομπέ Εξωτερικό

16,5x19 Πομπέ Εξωτερικό

14X23 ΘΕΡΜΟ

Όλα τα προϊόντα μας είναι ειδικής κατασκευής.
Σχεδιάζουμε στα μέτρα σας.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΑΣΙ

ECO 14 ECO 14 6 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
+ 8 ΚΙΝΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
AR 18 AR 18 8 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
+ 10 ΚΙΝΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
AR 19 AR 19 8 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
+ 11 ΚΙΝΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
AR 20D AR 20D 8 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
+ 12 ΚΙΝΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Περιγραφή

14x14 Ίσιο Επικαθήμενο

14x18,2 Ίσιο Επικαθήμενο

16,5x16,5 Ίσιο Επικαθήμενο

18,2x18,2 Ίσιο Επικαθήμενο

21 x 21 Ίσιο Επικαθήμενο

25 x 25 Ίσιο Επικαθήμενο

14x19 Πομπέ Επικαθήμενο

16,5x17,5 Πομπέ Επικαθήμενο

18,2x19 Πομπέ Επικαθήμενο

14x16,5 Πομπέ Εξωτερικό

16,5x19 Πομπέ Εξωτερικό

14X23 ΘΕΡΜΟ