Σύνδεση

Εγγραφή Χονδρικής

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Κατ' αυτόν τον τρόπο η εξοικονόμηση ενέργειας γίνεται παιχνίδι

Δυστυχώς η συνεχής αύξηση στις τιμές ενέργειας δεν μπορεί εύκολα να αποτραπεί, ωστόσο μπορεί να διαμορφωθεί το ποσοστό ενέργειας που εσείς καταναλώνετε. Μέσω των κουφωμάτων, τα οποία δεν είναι σωστά μονωμένα, αφήνεται να χαθεί αξιόλογη ενέργεια, ενώ τα έξοδα που προκύπτουν από την κατανάλωση ενέργειας παραμένουν.

Με τα συστήματα παραθύρων της REHAU ορίζετε εσείς το ποσό κατανάλωσης θερμότητας. Τα υψηλότερα ποσοστά θερμομόνωσης σημαίνουν χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση -έως και 76% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με αυτή που καταναλώνατε με τα παλιά παράθυρα σας-*, κάτι που συνεπάγεται σε όφελος για το πορτοφόλι σας! Πάρτε εγκαίρως τη σωστή απόφαση, τοποθετώντας τα νέα ενεργειακά παράθυρα από τη REHAU. Έτσι θα μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας και θα εξοικονομήσετε χρήματα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Πως μπορείτε να διακρίνετε τα παράθυρα με καλή θερμομόνωση;

Όταν πρόκειται για ενεργειακά αποδοτικά παράθυρα, εξετάζεται ο δείκτης U των παραθύρων. Η τιμή U είναι ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας, χαρακτηρίζει τη θερμομόνωση ενός παραθύρου και εκφράζει την ποσότητα ενέργειας, η οποία απορρέει σε μια ώρα μέσω μιας επιφάνειας 1 m².

Όσο χαμηλότερη είναι αυτή η τιμή, τόσο υψηλότερη είναι η θερμομόνωση.

Σε σύγκριση με τα συμβατικά, μονοθαλαμικά παράθυρα, με τιμές U κατά μέσο όρο γύρω στα 5,8 W/m²K, τα παράθυρα της REHAU έχουν τιμές θερμομόνωσης γύρω στα 0,85 W/m²K.

Η εγκατάσταση από ένα εξειδικευμένο συνεργείο είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα παράθυρά σας. Μόνο όταν τα παράθυρά σας είναι απόλυτα σφραγισμένα μπορούν να αποφευχθούν ζημιές, όπως εμφάνιση υγρασίας και μούχλας.

Ο πλησιέστερος εξειδικευμένος συνεργάτης για τα παράθυρα θα σας συμβουλέψει αναλυτικά για τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στο χώρο σας.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ SYNEGO

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ SYNEGO

Παράθυρα που αυξάνουν την ευεξία

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ GENEO

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ GENEO

Παράθυρα με χαρακτήρα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ EURO-DESIGN 70

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ EURO-DESIGN 70

Παράθυρα για απαιτήσεις στην κατασκευή μεγάλων έργων

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ EURO-DESIGN 70 BRILLANT

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ EURO-DESIGN 70 BRILLANT

Μόνωση με αποτελεσματικό και διαφοροποιημένο σχεδιασμό