Εσωτερικές Πόρτες Ηχομονωτικές


Νέο Καινοτόμο Προϊόν Artitst

Ηχομονωτικές Εσωτερικές Πόρτες, οι μόνες με δείκτη S34dB

Ποικιλία Σχεδίων και Χρωμάτων


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ S34

Στη σειρά πορτών S34 η διογκωμένη πολυστερίνη υψηλής πυκνότητας κατάλληλα διαμορφωμένη με κυψελωτά διάκενα στο εσωτερικό της πόρτας, δημιουργεί Μοναδική Καινοτομία από πλευράς ηχομόνωσης με δείκτη ηχομείωσης 34dB, με πιστοποίηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

Η ηχομονωτική πόρτα μπορείς να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε σχέδιο πόρτας επιλέξετε.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ S32

Στη σειρά πορτών S32 η μοριοσανίδα στο εσωτερικό της πόρτας λειτουργεί άψογα από πλευράς ηχομόνωσης και μειώνει σημαντικά την μετάδοση του ήχου (32dB), με πιστοποίηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

Η ηχομονωτική πόρτα μπορείς να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε σχέδιο πόρτας επιλέξετε.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η Artist πιστοποιεί τα προϊόντα της από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

Πιστοποίηση S32 και Πιστοποίηση S34

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η διογκωμένη πολυστερίνη υψηλής πυκνότητας, Φελιζόλ, είναι η μοναδική καινοτομία της Artist, με δείκτη ηχομείωσης 34dB. Είναι η πιο ηχομονωτική εσωτερική πόρτα της αγοράς!

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ